Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Ăn ké đám cháu Tèo heo

Tiếu ngạo giang hồ-part 2

Sau chia tay Tài, ghita Dũng bò

Tiễn bạn Tài tòng quân

Tiếu ngạo giang hồ-part 1
Sinh nhật Anh Tuấn đẹp trai

CHÀO ĐÓN NGƯỜI ANH EM QUAY LẠI

Anh em đã có bữa quẩy khá nhiệt

TỤ HỌP CÁC THÀNH VIÊN HỌC CHUNG TIÊU HỌC AN HẢO

Member : Quang Sáng, Hoàng Dũng

BACK TO TOP