Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

TỤ HỌP CÁC THÀNH VIÊN HỌC CHUNG TIÊU HỌC AN HẢO

Member : Quang Sáng, Hoàng Dũng


Dũng mập trông rất lừa tình


Mặt của Ad Tèo khá dâm và ảo


No coment


Các thành viên thể hiện sử trẻ trâu của mình


Admin Anh Tuấn khá bức xúc và đã rời bàn nhậu vì các thành viên tự sướng qá nhiều


Nét mặt thể hiện rõ sử không hài lòng của anh


Khá bựa so với quy định


No comment


1 Lần nữa ko thấy sự xuất hiện của Ad Tuấn a đã khá bức xúc


không có gì để nói về 2 đồng chí này


........


Thể hiện rõ sự thất vọng ngay trên bàn nhậu


Các thành viên vẫn miệt mài tự sướng trong khi 3,4 li bia trên bàn dần thành trà đá


.....................

Bữa tiệc kết thúc sau những màn tự sướng lên uống của các member, tính chuyên môn không được đánh giá cao khi mà lượng bia tiêu thụ khá ít. Sau bữa tiệc các thành viên ra về trong trật tự.


Chia sẻ
BACK TO TOP